Dary

Velikým darem jste pro mě Vy, Vaše podpora, modlitby a přátelství a praktická pomoc v mém velkém dni. Děkuji.

Jelikož primice něco stojí, budu případně vděčný za Vaše finanční dary. Děkuji!

Buď osobně, do kasiček na primici, nebo na číslo účtu: 1687352153/0800

Pán Bůh viditelně odplať Vaši pomoc. Děkuji.