Novokněz

P. Mgr. Jan Lukeš

777 626 984

jenda.lukes@gmail.com

Římskokatolická farnost Červený Kostelec, Boženy Němcové 1, Červený Kostelec 549 41