Dobrý den, ahoj, chvála Kristu!

Vítám vás!

Toto video pro mě udělal můj skvělej brácha Péťa, když jsem nastupoval do formace, do konviktu, v roce 2010 a loučil jsem se se svým krajem, společenstvím mládeže, se službou, s naší farností...

Tak jsem se konečně dočkal… Konečně ! Dlouho jsem zvažoval a od té doby co jsem se rozhodl, poznal jsem, tak uplynulo téměř deset let… (22. ledna 2009). Byla to pro mě velice dlouhá doba… Doba čekání, různých zkoušek, zklamání, ale i krásných chvil.

Pozvánka na kněžské svěcení a primiční mši svatou.
Pozvánka na kněžské svěcení a primiční mši svatou.

Děkuji Vám, kteří jste mě podporovali, povzbuzovali, měli a máte mě rádi , děkuji všem, kdo jste se za mě modlili a modlíte… Děkuji!!!

Vždy bylo mým přáním a snem uspořádat primici v mé rodné vesnici, v Peřimově, na louce nad naším domem  , ale bohužel termín mi byl přidělen až podzimní, a je pravda, že může být nejisté počasí, tak mě napadlo, co to udělat v kostele, kde jsem byl pokřtěný (téměř před 35 lety (18. 12. 1983)), kam jsem chodil jako malý. V kostele do kterého se vejde hodně lidí a který nazývám “kerkonošská katedrála”  . V Rokytnici nad Jizerou. Do tohoto kostela chodila nejenom moje mamka a moji příbuzní, ale chodila sem především má drahá babička a děda, kterých si nesmírně vážím a kteří mě podporovali ve víře a na mé duchovní cestě. Bohužel se této mé chvíle zde na zemi nedočkali. Přesto věřím, že budou s námi nejen v tento den, věřím že jsou s námi pořád, a co víc, že je nic nebolí, ani nohy, ani žaludek a vidí dobře, jistě nejlépe z nás všech  .

Když jsem ještě malý kluk ...
Když jsem ještě malý kluk ...

V tomto kostele měli také křtiny moji sourozenci, naši zde měli svatbu, začínal jsem zde ministrovat, účastnil se májových pobožností za razítka , dětských mší… Sloužil zde, můj v mnohém vzor a přítel, P. Josef Mazura apod...

Když jsem ještě malý kluk ...
Oprava kostela ve Mříčné v roce 2007

 

Mříčná, kostel svaté Kateřiny Alexandrijské je má srdeční záležitost. Tento kostel jsem navštěvoval celý svůj život. Ministroval jsem zde a opravoval jsem ho, staral se o něj a kostelničil především v letech 2005-2010.

Podařilo se nám postupně na etapy opravit střechu, fasádu, interiér, schodiště, položili jsme nový koberec, nové ozvučení. Také jsme zde se sourozenci o Vánocích uspořádávali Vánoční komcerty a náš kostel byl taky aspoň jednou za rok plný . Takže mříčenský kostel by byl jasná volba.

 

Ale po zkušenostech z primic, které jsem navštívil a kde jsem viděl kolik lidí přijelo, jak byli namačkaní a kolik se jich do kostela vůbec nevešlo… V lepších případech byli lidé venku ve stanech a mohli třeba i slyšet nebo vidět něco málo v televizi, jsem si řekl, že chci být se všemi, tak se mi zdá že rokytnická varianta je nejlepší řešení.

Je to pro mě krásné duchovní místo.

Předpokládám, že tento nezasloužený dar Kristova kněžství se mnou přijede oslavit mnoho přátel a k tomu patří i nějaké agapé po mši, jak bývalo zvykem už u prvních křesťanů a prostě pobejt spolu.

Bohužel se nám zde nepodařilo najít něco příhodného a venku nechceme riskovat a předpokládáme, že min. 70-80% lidí pojede zpět do svých domovů přes Jilemnici, tak pohoštění bude ve Společenském domě Jilm v Jilemnici.

Kostel sv. Michaela, archanděla, Rokytnice nad Jizerou
Kostel sv. Michaela, archanděla, Rokytnice nad Jizerou